KissGézaÁltIsk
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola
P1010592v2
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola
P1010592v2
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola
P1010592v2
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola
Előző
Következő
 
PlayPause

Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola

KAP

Iskolánk a 2020-2021-es tanévben csatlakozott a Komplex Alapprogramot használó oktatási intézmények közé, hogy tanulóink minél jobban elsajátíthassák azon új ismereteket, melyekkel nap mint nap találkoznak.

Mi is a Komplex Alapprogram?

A Komplex Alapprogram – elsődlegesen az iskolai szervezeti kultúra fejlesztésén keresztül – támogatja a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődését. A program segítségével a meglévő differenciált fejlesztést támogató módszereket – amelyeket pedagógusaink már eddig is használtak – szeretnénk bővíteni, frissíteni, egységes rendszerbe ötvözni, figyelembe véve a ma tanuló korosztály sajátosságait.

A főbb célok között megjelenik a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése a prevenció eszközeivel, vagyis az iskolai lemorzsolódás megelőzése.

A program öt alapelvre épül, ezek az adaptivitás, tanulástámogatás, méltányosság, közösségiség, komplexitás.

Az alapelveket figyelembe véve alakítottuk ki a program tanítási-tanulási stratégiáját, a Differenciált Fejlesztést Heterogén Tanulócsoportokban (DFHT), alkalmazzuk a tanulók iskolai státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot (KIP).

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú tanulást. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók aktív tanórai részvételének támogatására.

A program mind a kötelező tanórákra, mind a délutáni időszakban megjelenő időtartamra kínál módszertant és konkrét gyakorlatokat, feladatokat.

A közismereti tárgyak esetén a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia alkalmazása valósul meg különböző munkaformákban.

Ezen órákon kiemelt hangsúlyt tudunk fektetni

  • a tanórai alulmotiváltság megszüntetésére.
  • a tanulmányi eredmény javulására.
  • a csoportos és az egyéni siker növekedésére.
  • az önbizalom erősítésére, a tanuló önértékelésének javítására.
  • a gyerekek közötti kapcsolat harmonikusabbá válására.

Ezen órákon csoport munka folyik, projekteket készítenek a tanulók, amit utána bemutatnak az osztály többi tagjának. Az óra második felében készségeiknek és képességeiknek megfelelően kapnak feladatot az elvégzett csoport munka alapján.

A délutáni időszakban alprogrami foglalkozásokon vehetnek részt a tanulóink, ahol egyéni képesség és készség fejlesztés valósul meg.

Alprogramok:

  • művészetalapú,
  • testmozgásalapú,
  • életgyakorlat-alapú,
  • digitális alapú,
  • logikaalapú.

Az alprogramok lefednek minden olyan képességterületet, amelyek ma fontosak az iskolában a tanulás során, majd később az életben. További információk a Komplex Alapprogramról ITT található.

b4st theme for WordPress