KissGézaÁltIsk
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola
P1010592v2
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola
P1010592v2
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola
P1010592v2
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola
Előző
Következő
 
PlayPause

Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola

Dolgozók

Pedagógusok

NévBeosztásVégzettségTanított tantárgyak
1Antalné Ortner Tünde Mária3.a osztályfőnöktanítómagyar, matematika, környezetismeret, technika, ének, testnevelés
2Balatinácz Tünde Anna7.b osztályfőnökhorvát -angol szakos horvát, angol
3Baloghné Bodor Zsuzsanna Ágnes3.b osztályfőnöktanító, horvát nemzetiségi tanítómagyar, matematika, környezetismeret, technika, ének, vizuális kultúra testnevelés
4Bíró Sándorné4.a osztályfőnökgyógypedagógusfejlesztés, habilitáció, rehabilitáció
5Botykainé Lőrincz Anita4.b osztályfőnök, alsós munkaközösség vezetőtanítómagyar, matematika, vizuális kultúra
6Deákné Bodor Éva8.b osztályfőnök, felsős munkaközösség vezetőtörténelem-földrajz szakosföldrajz, történelem, természetismeret
7Deák-Pelenczei Lilla tanító 
8Döme Lászlóné nyugdíjas tanítónapközis nevelő
9Dudás Tímea2.b osztályfőnöktanítómagyar, környezetismeret, technika, ének, vizuális kultúra testnevelés, horvát népismeret
10Dudás Vivien gyógypedagógusfejlesztés, habilitáció, rehabilitáció
11Farnerné Mészáros Andrea2.a osztályfőnöktanítómagyar,  művészetek, technika, ének
12Gali Dávid János1.a osztályfónöktanítómatematika, német, ének, testnevelés
13Gyarmati Magdolnaóraadóbiológia szakosbiológia
14György Ágnes2.b osztályfőnöktanítómatematika, testnevelés
15Huszics Tamara7.a osztályfőnökmagyar szakosmagyar nyelv és irodalom
16Jelics Karolina6.b osztályfőnökangol szakosangol
17Kecskés Diána ének-zene szakosének-zene
18Mészáros Gyuláné5.a osztályfőnökmatematika-rajz szakosmatematika, rajz
19Németh Attila6.a osztályfőnökszámítástechnika szakosszámítástechnika, fizika, technika és életvitel
20Némethné Kalla Júlia1.b osztályfőnöktanítómagyar, ének, testnevelés
21Nyári Viktor testnevelés-földrajz szakostestnevelés
22Pál Csaba tanítónapközis nevelő
23Pálné Varga Valériaintézményvezető-helyettestörténelem-orosz szakostörténelem, erkölcstan
24Pelenczeiné Czupy Rózsa nyugdíjas tanítónapközis nevelő
25Punak Dezsőné8.a osztályfőnökmatematika-fizika szakosmatematika
26Ronta Róbertintézményvezetőhorvát -fizika-informatika szakoshorvát, kémia
27Ronta Róbertné Bella Rita tanító, horvát nemzetiségi tanítóhorvát nyelv és irodalom, horvát népismeret
28Simonné Horváth Valéria1.a osztályfónöktanítómagyar, vizuális kultúra, technika
29Szabó Árpádné1.b osztályfőnöktanítómatematika, technika, etika, testnevelés, vizuális kultúra
30Szalóky Dániel testnevelés-földrajz szakostestnevelés
31Szécsiné Kovács Rita Anikóintézményvezető-helyettestanítómatematika, környezetismeret
32Szilovicsné Geosits Éva történelem-orosz szakostörténelem, napközis nevelő
33Szingerné Borbás Rita Réka2.a osztályfőnöktanítómatematika, testnevelés, etika, életgyakorlat, vizuális kultúra
34Veszprémi Kitti5.b osztályfőnökmagyar szakos magyar nyelv és irodalom
35Tóthné Szabó Andrea tanítónapközis nevelő
36Sziplné Dalmi Krisztina gyógypedagógus 

Utazó gyógypedagógusok

NévSzakfeladat
1Szakonyi Alexandrakonduktor
2Vajdáné Varga Kláralogopédus

NOKS-os

NévMunkakör
1Punak Péterrendszergazda
2Bíró Máriaiskolatitkár
3Dickné Alföldi Anett Editpedagógus-asszisztens
4Bogdán Ágnesmentortanár

Technikai dolgozók

NévMunkakör
1Berta Bernadetttakarító
2Bufa Nándornétakarító
3Orsósné Balogh Katalintakarító
4Kovács Zsoltnétakarító
5Harmuth Mónikaportás
6Patak Sándorkarbantartó
7Patak Szabolcsfűtő, karbantartó
8Keresztes Sándornéügyviteli dolgozó

b4st theme for WordPress